Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Konštrukta - Galvanizovňa, s.r.o. KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o.K výstavisku 13912 50 Trenčín 770810107 2.6. IŽP Žilina KONŠTRUKTA - GALVANIZOVŇA, s.r.o., K výstavisku 13, Trenčín, 91101