Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Skládka komunálneho odpadu ŠirokáDolný Kubín - Široká Dolný Kubín - Široká 770840107 5.4. IŽP Žilina Technické služby, s.r.o., Nábrežie Oravy 627/1, Dolný Kubín, 02601