Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Elektráreň s kombinovaným paroplynovým cyklom Malženice SPP Kompresorová stanica 3 374860108 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra E.ON Elektrárne s.r.o., SPP Kompresorová stanica 3, Trakovice, 91933