Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba magnezitových výrobkov v Hačave Hnúšťa 130 470840107 3.1. bod c), 3.5., 3.5. IŽP Banská Bystrica INTOCAST Slovakia a.s., Bočiarska 2, Košice - MČ Šaca, 04015