Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba hlinníkových odliatkov technológiou vysokotlakového odlievania Horné Opatovce 470300216 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom, 96501
Výroba hliníkových odliatkov Ladomerská Vieska 394 470300105 2.5. bod b) IŽP Banská Bystrica Nemak Slovakia s.r.o., Ladomerská Vieska 394, Žiar nad Hronom, 96501