Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Ťažba a úprava surovín - Perlit 966 01 Lehôtka pod Brehmi 470620104 3.5. IŽP Banská Bystrica LB MINERALS, a.s., Tomášikova 35, Košice - MČ Staré Mesto, 04322