Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Úpravárenská linka odpadov Bratislavská 1890051 Zohor 370510104 5.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eko - Salmo s.r.o., Závodná 8, Bratislava - MČ Podunajské Biskupice, 82106