Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba biodieselu a bioplynová stanica Buzitka 120, Šávoľ 470890108 4.1. bod b) IŽP Banská Bystrica SIBAMAC, a.s., Stará Vajnorská 25, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83000