Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Calmit spol. s r.o. závod Margecany Margecany, 055 40 570940106 3.1. bod b) IŽP Košice Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104
Calmit spol. s r.o., závod Vápenka Žirany k.ú. Žirany 370530104 3.1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104
Výroba vápna - závod Tisovec k. ú. Tisovec 470430105 3.1. bod b) IŽP Banská Bystrica Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81104