Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kogeneračný zdroj COGEN Bytčianska Považský Chlmec - Žilina 770850108 1.1. IŽP Žilina ALFA Power, a.s., Záhradnícka 72, Bratislava - MČ Ružinov, 82108