Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Pezinok - skládka odpadov Tehelná 9 373200107 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Tehelná 9, Pezinok, 90201
Prevádzky na výrobu keramických výrobkov vypaľovaním - Výrobňa OK1 a Výrobňa PEII. Tehelná 9 370550104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Tehelná 9, Pezinok, 90201