Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Prevádzka hĺbkotlače Pekná cesta 6934 03 Bratislava 34 370560104 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Slovenská Grafia a.s., Pekná cesta 6, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83403