Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
POLAG, s.r.o. - Výroba antioxidantov Nobelova 34 375610108 4.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava POLAG, s.r.o., Nobelova 34, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83240