Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
TEHELŇA GBELY, s.r.o. Mirka Nešpora 1410908 45 Gbely 370570104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava TEHELŇA GBELY, s.r.o., Mirka Nešpora 1410, Gbely, 90845