Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Technické sklo a.s. Agátová 2284403 Bratislava 370580104 3.3. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Technické sklo, a.s., Agátová 22, Bratislava - MČ Dúbravka, 84403