Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
HĹbkotlač flexibilných obalových materiálov Cukrovarnícka 35/26075 01 Trebišov 571440108 6. 7. IŽP Košice Schur Flexibles Moneta s.r.o., Cukrovarská 8/32, Trebišov, 07501