Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba tehliarskych výrobkov Tehelná 5 370590104 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Wienerberger slovenské tehelne spol. s.r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce, 95301
Výroba tehliarskych výrobkov k.ú. Boleráz 370590204 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Wienerberger slovenské tehelne spol. s.r.o., Tehelná 5, Zlaté Moravce, 95301