Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Heineken Slovensko Sladovne, a.s. - prevádzka Sladovňa Hurbanovo Novozámocká 2 720060103 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Heineken Slovensko Sladovne, a.s., Novozámocká 2, Hurbanovo, 94701