Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Farma chovu nosníc Nový Pavol stred. Nový Pavol, 945 04 Komárno - Nová Stráž 371350107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086
Rodičovský odchov s rozmnožovacím chovom Budmerice 370600107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086
Rodičovský odchov, farma Horná Zlatná Zlatná na Ostrove 370600308 6. 6. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra MACH HYDINA BUDMERICE, s.r.o., Budmerice 780, Budmerice, 90086