Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Minioceliareň v Strážskom Priemyselná 1300072 22 Strážske 571370108 2.2., 5.1. bod a), 5.1. bod a) IŽP Košice SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s., Priemyselná 720, Strážske, 07222