Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Tepelno - energetická centrála Bratislavská cesta 1246/992912 Dunajská Streda 370610105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eastern Sugar Slovensko, a.s., Bratislavská cesta 1246/9, Dunajská Streda, 92912
Výroba cukru Bratislavská cesta 1246/992912 Dunajská Streda 370610205 6. 4. bod b) 2. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Eastern Sugar Slovensko, a.s., Bratislavská cesta 1246/9, Dunajská Streda, 92912