Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kotolňa na výrobu tepla a pary Továrenská 1 370630105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303
Výroba papiera a polobuničiny (SAQP) Továrenská 1 370630205 6. 1. bod a), 6. 1. bod b), 6. 1. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, Štúrovo, 94303