Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Stredisko: farma Rovinka Rovinka 32290041 Rovinka 370640307 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., Leninova 1, Veľké Úľany, 92522
Stredisko: farma Veľké Úľany Leninova č. 1, 925 22 Veľké Úľany 370640107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o., Leninova 1, Veľké Úľany, 92522