Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
58 MW zdroj pre PPC Energy, a.s. Magnetová 12 376410108 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava PPC Energy, a.s., Magnetová 12, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83104