Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výkrm brojlerových kurčiat k.ú. Veľké Zálužie 370650107 6. 6. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Poľnohospodárske družstvo Veľké Zálužie, Hlavná 1, Veľké Zálužie, 95135