Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Nábehová a rezervná kotolňa k.ú. Jaslovské Bohunice 370660107 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s., Jaslovské Bohunice, 91931