Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Kovovýroba - prevádzka finalizačných operácií Sereď Sereď 370670106 2.3. bod c) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra WIEGEL Sereď žiarové zinkovanie s.r.o., Priemyselná 4430/2, Sereď, 92601