Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Elektrárne Nováky, závod k.ú. Zemianske Kostoľany a k.ú. Nováky 470560106 1.1. IŽP Banská Bystrica Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Elektrárne Vojany, 076 72 Vojany - závod Vojany, 076 73 571020106 1.1. IŽP Košice Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Skládka komunálneho odpadu Žlkovce k.ú. Žlkovce 370660105 5.4. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Závod Zemianske Kostoľany, odkalisko Chalmová Zemianske Kostoľany 470700614 5.3. bod a) 4. IŽP Banská Bystrica Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109
Závodná rezervná a nábehová kotolňa Mochovce 370700105 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, Bratislava - MČ Ružinov, 82109