Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Levice Koháryho 101 374820110 1.1. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Moldava nad Bodvou Moldava nad Bodvou 571460111 1.1. IŽP Košice DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401
Pripojenie dieselgenerátorov do siete SEPS pre poskytovanie podporných služieb, TR Sučany Sučany č.2057 770940111 1.1. IŽP Žilina DG-energy, a. s., Trnavská cesta 27/B, Bratislava - MČ Nové Mesto, 83401