Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba a súvisiace činnosti Mierová 2317 370710105 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Bekaert Hlohovec, a.s., Mierová 2317, Hlohovec, 92028