Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
PIGAGRO, s.r.o. - farma Svodín k.ú. Svodín 370720809 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro s.r.o., farma Domafala Jesenského 514 470320207 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro s.r.o., farma Tekovská Breznica k.ú. Tekovská Breznica 470320106 6. 6. bod b) IŽP Banská Bystrica PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro, s.r.o. k.ú. Bruty 370720106 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575
Pigagro, s.r.o., Dolné Semerovce k.ú. Dolné Semerovce 370720206 6. 6. bod b) IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PIGAGRO, s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, Ipeľský Sokolec, 93575