Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania Teplická 34 571450108 2.5. bod b) IŽP Košice Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 34, Poprad, 05801