Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba granulátu Továrenská 532 370760105 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVKORD, akciová spoločnosť, Továrenská 532, Senica, 90501
Výroba granulátu č. 2 Továrenská 532 370760206 4.1. bod h) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava SLOVKORD, akciová spoločnosť, Továrenská 532, Senica, 90501