Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
DONGHEE Slovakia - Elektroforézna lakovňa SNP 768/150013 24 Strečno 770890109 2.6. IŽP Žilina DONGHEE Slovakia, s.r.o., SNP 768/150, Strečno, 01324