Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
PPC ČAB a.s., výroba keramických izolátorov 95124 Nové sady 370770105 3.5. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra PPC Čab, a.s., Čab 268, Nové Sady, 95124