Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Spaľovňa odpadu Vlčie hrdlo 72 Bratislava 720080103 5.2. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava - MČ Ružinov, 82104