Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SLOVLAK Košeca a.s. Továrenská 545, 018 64 Košeca 770880109 4.1. bod j) IŽP Žilina SLOVLAK Košeca, a.s., Továrenská 545, Košeca, 01864