Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
SMZ, a.s. Jelšava, divízia Bočiar Sokoľany, 044 56 570320104 3.1. bod a) IŽP Košice SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916
Výroba magnezitového slinku v rotačných peciach Tepla Voda 671, Jelšava 470500205 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916
Výroba magnezitového slinku v šachtových peciach Teplá Voda 671, Jelšava 470500104 3.1. bod c) IŽP Banská Bystrica SMZ, a.s. Jelšava, Teplá voda 671, Jelšava, 04916