Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
CRH (Slovensko), a.s., závod Rohožník 906 38, Rohožník 370840106 3.1. bod a) IŽP Bratislava, pracovisko Bratislava CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 90638
Cementáreň Turňa nad Bodvou Turňa nad Bodvou 654,Turňa nad Bodvou, 044 02 750810105 3.1. bod a) IŽP Košice CRH (Slovensko) a. s., Rohožník, 90638