Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Povrchové úpravy komponentov pre automobilový priemysel Coburgova 84 370850111 6. 7. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra ALRO-SLOVAKIA s.r.o., Coburgova 84, Trnava, 91701