Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich Strojárenská 1 370860106 3.3. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Johns Manville Slovakia, a.s., Strojárenská 1, Trnava, 91799