Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Lakovňa automobilových komponentov LKW Partizánska 916 378610109 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Leadec, s. r. o., Drobného 7, Bratislava - MČ Dúbravka, 84102