Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Alcupro a.s. Spišské Vlachy Vajanského 146, Spišské Vlachy, 053 61 570880106 2.5. bod b) IŽP Košice TERRA METALS SLOVAKIA, s.r.o., Francisciho 4, Bratislava - MČ Staré Mesto, 81108