Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Výroba metylesteru repkového oleja Spišský Hrušov 195, Spišský Hrušov, 053 63 571200105 4.1. bod b) IŽP Košice BIO-plus, s.r.o., Spišská Nová Ves, Spišský Hrušov 195, Spišský Hrušov, 05363