Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Povrchová úprava kovov práškovacou linkou Dvorčianska 59 370920106 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra Výroba textilných strojov, spoločnosť s r.o., Dvorčianska 59, Nitra, 94905