Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Rotačná pec vápna Hencovská 2073, Hencovce, 093 02 570470105 3.1. bod a) IŽP Košice BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, 09302
Výroba buničiny Hencovská 2073, Hencovce, 093 02 570470306 6. 1. bod a) IŽP Košice BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, 09302