Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Závod Vápenka Košice Vstupný areál U.S.Steel Košice, Košice, 044 54 571050106 3.1. bod a) IŽP Košice Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, Slavec, 04951
Závod Vápenka Slavec Slavec 179, Slavec, 049 11 570870106 3.1. bod a) IŽP Košice Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, Slavec, 04951