Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
ENERGETIKA, s.r.o.Strážske - výroba tepla a elektrickej energie Priemyselná 720, Strážske, 072 22 571010106 1.1. IŽP Košice TP 2, s.r.o., Priemyselná 720, Strážske, 07222