Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
Povrchová úprava hliníka Vráble Hlavná 1796/60 370970118 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TESGAL, s.r.o., Staničná 502, Vráble, 95201
Povrchové úpravy kovov - Vráble Staničná 502 370970106 2.6. IŽP Bratislava, pracovisko Nitra TESGAL, s.r.o., Staničná 502, Vráble, 95201