Výstupy z registrov pre verejnosť

Informačný systém o ŽP

Dokumenty

Menu

enviroportal.sk » IPKZ

Register prevádzkovateľov, prevádzok vyžadujúcich IPKZ a prevádzok povolených v integrovanom povoľovaní

Návod na používanie registrov

Názov prevádzky: Adresa prevádzky: Identifikátor prevádzky: Kód priemyselnej činnosti: Inšpektorát: Obchodné meno prevádzkovateľa a jeho sídlo:
KOVOZINK a.s. Cipova, Dobšiná, 049 25 571460109 2.3. bod c), 2.6., 2.6. IŽP Košice KOVOSTROJ a.s. Dobšiná, Cipová ul., Dobšiná, 04925